Anekdoty o slávnych.

Brezina, Ján; il. Kubal, Viktor
1. vyd. Východoslov. vydav, 1985. 165 s.