Anatomie rostlin.

Razdorskij, Vladimir Fedorovič
1. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 527 s.