Analytická didaktika.

Komenský, Jan Amos
První vydání. Státní nakladatelství, 1947. 110-[I] s.