Americký tisk.

Kozel'skij, Sergej; ed. Krejčí, Karel A
1. vyd. Naše vojsko, 1950. 165, [3] s.