Amenmária : Samí dobrí vojáci.

Ťažký, Ladislav
2. vyd. Slov. spis, 1967. 619 s.
Edice: Spoločnosť priateľov krásnych kníh ; 1967. Zv. 205