Amarú, syn hadí : Každý své břímě.

Křelina, František; ed. Havránková, Marie
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 519 s.
Edice: Česká knižnice