Alternativní školy.

Průcha, Jan
2., upr. vyd. Portál, 1996. 106 s.
Edice: Pedagogická praxe