Alšova plzeňská sgrafita.

Rýdl, Zdeněk
1. vyd. Krajské nakladatelství, 1959. 27 pohlednic