Alpský farář : episody ze života zapadlého kněze.

Novák, František Xaver
Druhé vydání. Jednota katolického duchovenstva arcidiecése olomoucké, 1934. 192, [IV] s.