Alois Vojtěch Šembera : přehled života a díla.

Škorpil, Emanuel
Nákladem Výboru výstavy A.V. Šembery, 1946. 205 s.