Alois Moravec : grafické dílo.

Řeřucha, Vladimír
Východočeská galerie, 1974. [18] s.