Almanach Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně.

ed. Havelka, Roman; ed. Hoplíček, František; ed. Koblížek, Oldřich
Sdruž. výtvar. umělců morav, 1925. 45 s.