Almanach pedagógov vysokých škôl výtvarného smeru v Československu.

Rusina, Ivan
1. vyd. Tatran, 1984. 269 s.