Almanach král. města Plzně na rok 1913. Roč. I.

ed. Schiebl, Jaroslav
Obec král. m. Plzně, 1913. 478, XXX, 56 s.