Almanach k 15letému trvání Podpůrného spolku haléřového dělníků Akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni : Výroční zpráva za rok 1934.

Podpůrný spolek haléřový dělníků Akc. společnosti dř. Škodovy záv, 1934. 42 s.