Almanach 2. sjezdu slovanských lékárníků v Praze 1931 : Praktická část. Přehled slovanského lékárnictva v Československu, Bulharsku, Jugoslávii a Polsku.

ed. Vospálek, Bohumil
[nákladem vlastním], . 260, 224 s.; 216 s.