Almanach Horácké krajinské výstavy v Novém Městě na Moravě 1925.

Ústř. výstavní výbor Horácké krajinské výstavy, 1925. 125, 1 s., 1 l