Almanach gymnasia na třídě kapitána Jaroše v Brně 1972.

ed. Kyas, Vladimír; ed. Pešta, Pavel; ed. Winklerová, Libuše
[nákl. vl.], 1972. 164, [1] s.