Almanach českých divadel : ročenka s kalendářem na rok 1907. Ročník II.

ed. Kavka, Bohuslav
Divadlo, 1907. 188 s.