Alleluja : kniha chvalozpěvů Božích.

Svatohor, Václav
Čsl. akc. tiskárna, 1925. 142 s.