Alkoholizmus a drogové závislosti.

Kolibáš, Eduard; Novotný, Vladimír
1. vyd. Univerzita Komenského, 1996. 120 s.