Alko-holka, had Stress a čaroděj Jógóm.

Dubanský, Radoslav; il. Kaska, Vladislav
Wald Press, 2007. 125 s.