Algoritmy : Učební text pro 3. roč. gymnázií, zaměření stud. oboru na programování.

Molnár, Ľudovít; Franok, Miloš; Franek, Miloš
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 182 s.
Edice: Učebnice pro stř. školy