Alfred de Vigny : Literární studie.

Levý, Otakar
Al. Srdce, . 5, 345 s.