Alfa-trénink : původní metoda: "Cesta do nevědomí".

Friebe, Günter; Friebe, Margarete
Pragma, 2004. 150 s.