Alexy.

Alexy, Janko
V.H. Kurtha, 1944. [VI] s.
Edice: Súčasné slovenské umenie ; Soš. 1