Alexandr Petrovič Dovženko.

Váňa, Otakar
Český filmový ústav, 1971. 1 nestránkovaný sv