Alergológia v lekárskej praxi.

Sónak, Rudolf
1. vyd. Obzor, 1966. 261 s.
Edice: Edícia pre doškolovanie lékárov. Dérerova zbierka ; zv. 10