Alegorie Nové rady a Theriobulie.

Čapek, Jan Blahoslav
Královská česká společnost nauk, 1937. 53 s.