Ale zbav nás od zlého : praktický přístup k vysvobození.

Madre, Philippe
2. vyd. Karmelitánské nakladatelství, 2003. 141 s.
Edice: Duchovní život ; 45