Ale já vám říkám : řeholní sestra po koncilu.

Pronzato, Alessandro
1. čes. vyd. Trinitas, 1995. 247 s.