Album vítězné ofensivy gen. A[lekseje] Brusilova na paměť 20. výročí 1916-1936.

Svaz ruských válečných invalidů v Československé republice, 1936. [III] s.