Album literárnych pamiatok na Slovensku.

Uhrin, Pavol
2., dopl. a preprac. vyd. Matica slovenská, 1983. 397 s.
Edice: Teória a výskum. Literárne múzejníctvo