Album Karla Hynka Máchy : k stému výročí básníkova úmrtí a 1. vydání "Máje".

Novák, Arne; ed. Vavroušek, Bohumil
nákladem a tiskem knihtiskárny Prometheus, 1936. [10] s., 52 obr. na [24] s. příl