Album Karla Hynka Máchy k stému výročí básníkova úmrtí a I. vydání "Máje" sebral a uspořádal Bohumil Vavroušek.

Prometheus, 1936. [VII] s.