Album Jana Ev. Purkyně : ke 150. výročí učencova narození sebral a uspořádal Bohumil Vavroušek ; studie napsal O. V. Hykeš a Arne Novák.

Vavroušek, Bohumil; Hykeš, Oldřich Vilém; Novák, Arne
Prometheus, . 1 nestránkovaný sv., obr. příl; [44] s.