Albert Schweitzer : (1875-1965).

Oermann, Nils Ole
vydání první. Vyšehrad, 2015. 329 stran