Akýsi úsmev.

Sagan, Françoise
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1965. 117 s.
Edice: Tvorba národov