Akutní medicína : údaje pro klinickou praxi.

Dvořáček, Ivan
2., dopl. vyd. Avicenum, 1990. 378 s.