Aktuální výzvy evropského integračního procesu.

Cabada, Ladislav
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 295 s.