Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Jedlička, Richard; Koťa, Jaroslav
1. vyd. Karolinum, 1998. 169 s.