Aktuální otázky pneumologie a ftizeologie a péče o nemocné na odděleních TRN.

Sklenář, Vladimír; Pálková, Ivana; Hlobil, Zdeněk
Vyd. 2. přeprac. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 403 s.