Aktuální otázky intenzifikace chovu prasat : Sborník ref. z celost. semináře agronomické fak. VŠZ, Praha 3. 9. 1987.

1. vyd. VN MON, . 133 s.