Aktuálne otázky súčasnej syntaxe.

ed. Šimková, Mária
1. vyd. Veda, 2005. 167 s.