Aktuálne otázky politickej agitácie : zborník statí pre štúdium v útvaroch straníckeho vzdelávania Metodika politickej agitácie a členov aktívu politickej agitácie.

Kohout, Jan
1. vyd. Pravda, 1983. 312 s.