Aktuálne farmakoterapeutiká. III, Psychofarmaká v nepsychiatrických indikáciách.

Trejbalová, Margita; Kafka, Jozef; Trejbal, Dušan
1. vyd. Osveta, 1989. 254 s.