Aktuálne farmakoterapeutiká. [Diel] 1, Kardiovaskulárne liečiva.

Trejbalová, Margita; Trejbal, Dušan
2., dopln. vyd. Osveta, 1990. 262 s.