Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách : (Peking + 5).

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2001. 250 s.