Aktivní těhotenství.

Kynychová, Hana; Kruntorádová, Petra
1. vyd. Propolis, 2008. 140 s.