Akta všech těch věcí, které sou se mezi nejjasnějším knížetem ... Ferdinandem, Římským, Uherským, Českým králem a některými osobami z stavuov panského, rytířského a měštského království Českého léta tohoto 1547 zběhly.

[Nové vyd. podle vyd. z r. 1557]. Historický spolek, . 185 s.